1. Teritorijų planavimas ir projektavimas

Detalieji planai. Rengiame vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus pagal užsakovo poreikius: skirtus sklypų teritorijos naudojimo rėžimo nustatymui; siekiant pritaikyti žemės sklypo plotą, paskirtį ir kitus teisės aktais nustatomus statybos techninius reglamentus. Detaliuosius planus atlieka aukščiausios kvalifikacijos ir ilgą darbo patirtį sukaupę atestuoti specialistai.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai. Pagal užsakovo poreikius (siekiant padalinti, sujungti ar suformuoti naujus žemės sklypus) rengiame žemės valdos projektus. Vadovaujamės galiojančiais teisės aktais bei siekiame sukurti kuo efektyvesnes žemės sklypų eksploatavimo galimybes.

Kaimo plėtros, žemėtvarkos projektai. Padedame užsakovams žemės ūkio paskirties žemėje pradėti vystyti ūkinę veiklą ar statyti naujus statinius.

Teritorijų planavimo schemos. Kiekvienoje situacijoje ieškome techninio ir teisinio sprendimo dėl užsakovo turimo nekilnojamojo turto pritaikymo efektyviausiam panaudojimui.

2. Pastatų ir sklypų kadastriniai matavimai

Siekiame sukurti kompleksišką paslaugų spektrą, kuris apimtų visus teritorijų planavimo ar statinių eksploatavimo etapus. Pastatų ir sklypų kadastriniai matavimai neatskiriama pastatų ir sklypų registravimo ir eksploatavimo dalis, kuriuos atlieka kvalifikuotas ir atestuotas specialistas. Esame sukaupę ilgą patirtį tokių darbų organizavime ir atlikime, nuolatos atnaujiname žinias kvalifikacijos kėlimo kursuose.

3. Konsultacijos projektuojant, statant, įteisinant nekilnojamą turtą

Siekiant efektyviai panaudoti nekilnojamąjį turtą, arba jį pritaikyti užsakovo poreikiams, konsultuojame, patariame, vykdome ir organizuojame projektų tvarką. Remiamės įgyta daugiamete patirtimi, galiojančiais teisės aktais ir įgytomis kvalifikacijomis.

4. Nekilnojamo turto vystymas. Ypatingų ir neypatingų statinių statyba, pardavimas

Vadovaudamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi, turime galimybę savo klientams pasiūlyti aukščiausios kokybės išvystytą nekilnojamąjį turtą vieno buto nuosavame name, dviejų butų sublokuotose kotedžuose ar daugiabučiuose pastatuose. Renkame ypatingai geras medžiagas, statybas atlieka aukščiausios kvalifikacijos statybų srities specialistai. Kadangi esame ilgus metus dirbanti įmonė nekilnojamojo turto srityje, jau žinome ir suprantame esančios rinkos poreikius, ir stengiamės juos patenkinti geriausiu būdu.